info@aosc.vn +84-24-3662 2015
  • ISO/IEC 17025
  • ISO 15189

Thử nghiệm Hóa
Chemical Testing

Thử nghiệm Hóa
Chemical Testing

Lĩnh vực thử nghiệm hóa học của AOSC bao gồm một loạt các kỹ thuật và phân tích trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Thử nghiệm Sinh học
Biological Testing

Thử nghiệm Sinh học
Biological Testing

Lĩnh vực thử nghiệm sinh học của AOSC bao gồm thử nghiệm và đo lường sinh học, vi sinh và sinh hóa, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc kiểm tra thực phẩm, cần sa và dược phẩm.

Thử nghiệm Cơ
Mechanical Testing

Thử nghiệm Cơ
Mechanical Testing

Thử nghiệm Điện - Điện tử
Electrical - Electronic Testing

Thử nghiệm Điện - Điện tử
Electrical - Electronic Testing

Hiệu suất điện và an toàn cho nhiều thiết bị tiêu dùng, phòng thí nghiệm, y tế và công nghiệp, linh kiện và hệ thống đầy đủ.

Thử nghiệm Dược
Pharmaceutical Testing

Thử nghiệm Dược
Pharmaceutical Testing

Thử nghiệm Vật liệu xây dựng
Construction Testing

Thử nghiệm Vật liệu xây dựng
Construction Testing

Thử nghiệm Không phá hủy
Non-destructive Testing

Thử nghiệm Không phá hủy
Non-destructive Testing

Đo lường - Hiệu chuẩn
Metrology - Calibration

Đo lường - Hiệu chuẩn
Metrology - Calibration

Hóa sinh
Biochemistry Testing

Hóa sinh
Biochemistry Testing

Vi sinh
Microbiology Testing

Vi sinh
Microbiology Testing

Huyết học
Hematology Testing

Huyết học
Hematology Testing

Giải phẫu bệnh và tế bào học
Pathology and Cyto-pathology

Giải phẫu bệnh và tế bào học
Pathology and Cyto-pathology

Y học hạt nhân
Medical Nuclear (Inactive)

Y học hạt nhân
Medical Nuclear (Inactive)

Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh
Diagnostic Imaging (Inactive)

Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh
Diagnostic Imaging (Inactive)